Đồng phục bảo hộ 07

Một số đặc điểm của sản phẩm:

  • Chất liệu chống cháy, chống nổ
  • Màu sắc và độ nhìn thấy tốt
  • Các chi tiết phản quang
  • Chống tĩnh điện
  • Bảo vệ cơ thể
  • Thoáng khí và thoải mái
  • Các túi đựng công cụ
  • Chống thấm nước hoặc chống ẩm