May đồng phục bảo hộ lao động 05

MÔ TẢ SẢN PHẨM

  • Chất liệu an toàn và bền bỉ
  • Thiết kế thoải mái
  • Tiêu chuẩn an toàn
  • Đường kim, mũi chỉ tinh tế
  • Màu sắc hài hòa