Đồng phục bảo hộ 09

Một số đặc điểm của sản phẩm:

  • Chất liệu chống chịu
  • Thiết kế an toàn
  • Màu sắc và ánh sáng
  • Thoải mái và linh hoạt
  • Dễ dàng làm sạch và bảo quản
  • Tuân thủ các quy định an toàn