Đồng phục bảo hộ 08

Một số đặc điểm của sản phẩm:

  • Chất liệu chống chịu
  • Tính thoáng khí
  • Tính linh hoạt
  • Bảo vệ đầu
  • Tính chống tĩnh điện
  • Màu sắc và in ấn